ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ - BEICHTE

Εξομολόγηση κάθε Σάββατο μετά τον εσπερινό και μετά από συνεννόηση.

Beichtgelegenheit jeden Samstag nach dem Vespergottesdienst und nach Vereinbarung.